Kategorie

Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Mgr. Peter Svitek - Piston.cz (dále jen “my”) se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje základní pravidla, na základě, kterých budou zpracovávány všechny osobní údaje, které od vás shromažďujeme, nebo které nám sami poskytujete. Přečtěte si prosím, pečlivě následující informace, abyste pochopili náš přístup a postupy, které uplatňujeme pro zpracování vašich osobních údajů.

Ve smyslu platných zákonů o ochraně osobních údajů a následujícího Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) (nařízení (EU) 2016/679) je správcem údajů společnosti Mgr. Peter Svitek - Piston.cz, jejíž sídlo se nachází na adrese K lesu 1094, 664 42 Modřice, Česká Republika.

 

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK TAKOVÉ INFORMACE POUŽÍVÁME

 

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 • Informace, které nám poskytnete. Jedná se o informace o vás, které nám poskytnete přihlášením se k odběru našeho bulletinu, registrací vašich nástrojů, registrací pro prodlouženou záruku, dále informace, které nám poskytnete prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonickým hovorem, přes sociální média nebo vytvořením účtu u nás, či jiným způsobem. Jedná se také o informace, které poskytnete při účasti na soutěžích, reklamních akcích nebo průzkumech, při vyhledávání produktu, hlášení problému s naší stránkou nebo nářadím prostřednictvím zákaznického servisu nebo jiné sociálně mediální funkce na našich stránkách. Informace, které nám poskytnete, mohou mimo jiné zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, finanční informace, informace o kreditní kartě, osobní popis a fotografie. Budeme požadovat pouze informace, které jsou pro daný konkrétní účel nutné.

  Odesláním těchto údajů dáváte svůj souhlas s jejich shromažďováním a zpracováním, abychom vám mohli poskytnout informace, produkty a služby, které od nás požadujete. V takovém případě je právním základem pro zpracování údajů Článek 6 (1) (a) GDPR. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Tyto údaje můžeme také využít k plnění našich závazků plynoucích ze smluv uzavřených mezi vámi a námi. V takovém případě je právním základem pro zpracování údajů Článek 6 (1) (b) GDPR. Ukládáme vaše osobní údaje pouze po dobu nutnou k poskytnutí informací, služeb nebo nabídek, o které jste žádali, nebo pro plnění našich závazků plynoucích z jakýchkoli smluv.

 • Informace, které o vás shromažďujeme. Při každé z vašich návštěv naší webové stránky automaticky shromažďujeme následující informace:
  • technické informace, včetně adresy internetového protokolu (IP), prostřednictvím které se připojujete k internetu, vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, typ zařízení, operační systém, čas a datum souhlasu a platformy;
  • informace o vaší návštěvě, včetně úplných adresářů URL (Uniform Resource Locators), kliknutí na, přes a z našich stránek (včetně data a času), produkty, které jste si prohlíželi, vyhledávali nebo si je zakoupili, časy odezvy stránky, chyby při stahování, délka návštěvy určitých stránek, informace o interakcích na stránce (například rolování, kliknutí, přejíždění myší), metody u prohlížení webové stránky, a jakékoli telefonní číslo použité pro volání na číslo zákaznické služby.

  Tyto informace jsou uchovávány výlučně u nás pro správu našich stránek a pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistické a průzkumné účely a pro kontrolu nezákonných činů. Vyhrazujeme si právo zpětně ověřit tyto soubory protokolů a údaje, pokud existuje důvodné podezření z nezákonného jednání založené na konkrétních indikacích. Pokud jde o zpracování osobních údajů, jedná se nám pouze o ochranu našeho oprávněného zájmu kontrolovat nezákonné jednání, zejména v souvislosti s našimi webovými stránkami. Právním základem je Článek 6 (1) (f) GDPR.

 • Informace, které obdržíme z jiných zdrojů. Jsou to informace, které o vás obdržíme, pokud používáte některou z našich dalších webových stránek, které provozujeme, nebo využijete jiné naše služby. Úzce spolupracujeme s třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v oblasti technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů vyhledávacích informací, úvěrových referenčních agentur). Oznámíme vám, když od nich obdržíme informace o vás a také vás budeme informovat, pro jaké účely informace získané od nich hodláme použít spolu s uvedením právního základu pro jejich zpracování.

 

COOKIES

 

Naše webové stránky používají cookies, aby vás odlišily od ostatních uživatelů webových stránek. Získáváme tak údaje o vašich zvyklostech při používání webových stránek, díky nimž můžeme naše stránky zlepšovat.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "session cookies". Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

V případě osobních údajů zpracovávaných za tímto účelem provádíme takové zpracování na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení našich webových stránek pro uživatele. V tomto ohledu při vaší návštěvě našich webových stránek zpracováváme pouze pseudonymizovaná data. Právním základem pro takové zpracování je Článek 6 (1) (f) GDPR. Soubory cookie můžete v zařízení kdykoli smazat a po jejich odstranění nemůžeme zpracovávat žádné informace obsažené v souboru cookie.

Můžete dále upravit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolovali cookies vždy individuálně, případně zakázali přijímání cookies v konkrétních případech nebo všeobecně, a aktivovat automatické mazání cookies, když zavřete svůj prohlížeč. Funkce této webové stránky mohou být omezeny, pokud jsou cookies deaktivovány.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat vaše používání našich webových stránek. Informace vygenerované pomocí cookie o vašem používání těchto webových stránek budou převedeny na server Google ve Spojených státech. Používáme Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()", takže adresy IP převedené na Google jsou zpracovávány pouze ve zkrácené verzi, aby se vyloučilo, že jsou přímo spojené s vámi. Společnost Google tyto údaje použije pro účely vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování přehledů o aktivitách naší webové stránky a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto údaje také předávat třetím stranám za předpokladu, že to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidružuje vaši adresu IP k žádným dalším údajům v držení společnosti Google. V nastaveních softwaru prohlížeče můžete instalaci cookie od Google Analytics zakázat; v takovém případě však pravděpodobně nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Dále můžete kdykoli v budoucnu vznést námitky proti shromažďování a ukládání dat pro službu Google Analytics prostřednictvím zásuvného modulu prohlížeče Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Další informace o službě Google Analytics naleznete na adrese (http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html). Pokud navštívíte naše webové stránky prostřednictvím mobilního zařízení, můžete službu Google Analytics deaktivovat kliknutím na toto tlačítko (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Zpracovávání osobních dat za tímto účelem je součástí našeho oprávněného zájmu pro naše vlastní marketingové účely. Chráníme vaše zájmy tím, že po sběru dat anonymizujeme vaši adresu IP, aby vás nebylo možné identifikovat. Právním základem pro takové zpracování je Článek 6 (1) (f) GDPR.

 

DALŠÍ POUŽITÍ INFORMACÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

 

Shromážděné informace o vás používáme následujícími způsoby:

 • abychom vám mohli poskytnout informace o dalším zboží a službách, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již pořídili. Máte právo kdykoli se odhlásit z odběru našich sdělení kontaktováním info@piston.cz nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru, který je obsažen v každém takovém e-mailu;
 • pokud jste poskytli souhlas s používáním vašich údajů pro marketingové účely, budeme vás kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo přímo adresovanou zprávou s informacemi o zboží a službách, jako jsou ty, které byly předmětem takového souhlasu. Právním základem pro toto zpracování je Článek 6 (1) (a) GDPR. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení obsažený v jakémkoli takovém e-mailu
 • pokud jste poskytli svůj souhlas povolit vybraným třetím stranám, aby používaly vaše data, aby vás kontaktovaly elektronickými prostředky a / nebo přímo adresovanou zprávou. Právním základem tohoto zpracování je Článek 6 (1) (a) GDPR. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat kontaktováním info@piston.cz anebo kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru, který najdete v každém z těchto e-mailů.

 

BEZPEČNOST

 

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Ačkoli se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenášených na naše stránky; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše informace, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

 

PŘENOS VAŠICH DAT

 

Vaše údaje můžeme předat třetím stranám, pokud jsou zákonem požadovány, nebo pokud pověříme třetí stranu zpracováváním vašich údajů v rámci našich pravomocí, a to vždy pod podmínkou přísného dodržování platných zákonů a předpisů. V takovém případě mohou vaše údaje zpracovávat i pracovníci, kteří mohou působit mimo Evropský hospodářský prostor, kteří pracují pro nás, naše pobočky nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Patří k nim i zaměstnanci, kteří se zabývají mimo jiné splněním vaší objednávky, zpracováním platebních údajů a poskytováním podpůrných služeb.

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ DAT A VAŠE PRÁVA

 

Vaše osobní údaje uchováme po dobu potřebnou k naplnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud není příslušnými právními předpisy vyžadováno nebo povoleno delší období uchovávání dat.

Jako datový subjekt máte právo kdykoli uplatnit práva datového subjektu vůči nám. Zejména máte následující práva:

 • Máte právo získat informace o tom, zda a případně do jaké míry zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.
 • V případě zpracování osobních údajů, které se vás týkají, máte právo na přístup k informacím, a to konkrétně k těmto: uložené údaje týkající se vás, účel(y) zpracování, kategorie dat, informace o příjemcích, kterým údaje poskytujeme, doba uchovávání.
 • Máte právo požadovat opravu vašich údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Máte právo požadovat od nás smazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu.
 • Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas vůči nám ohledně zpracování vašich údajů.
 • Máte právo nechat omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • Máte právo obdržet osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému kontrolorovi.

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

 

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

 

Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerenty a přidružené společnosti. Pokud budete následovat odkaz na některé z těchto webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte tyto zásady.

 

ZMĚNY V NAŠEM PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

 

Čas od času aktualizujeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v reakci na měnící se právní, regulační nebo provozní požadavky. Oznámení o takových změnách (včetně toho, kdy vstoupí v platnost) podáme v souladu se zákonem.

 

KONTAKT

 

Otázky, připomínky a požadavky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou vítány a měly by být adresovány:

info@piston.cz

Datum účinnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů – 9. dubna 2018