Nastavení tuhosti tlumičů

          Nastavení tuhosti tlumičů KONI u serie 8010 , 8041 , 8210 , 8241 , 8610 , 8641 , 8710 a 8741 

 
 
 • K nastavení tuhosti tlumiče KONI použíjte klobouček přiložený v originálním balení.
 •  Zvýšení tuhosti tlumiče dosáhnete  otáčením kloboučky ve směru šipky . Snížení tuhosti dosáhnete otáčením 
 • kloboučky protisměru šipky.
 •  Pokud při nastavování tuhosti ucítíte odpor - nacházíte se již v krajní poloze - Nepokračujte dál , hrozí poškození tlumiče !
 • Sejměte klobouček pro štelování tlumiče z pístnice - u některých modelů hrozí poškození kapoty.

 

          Nastavení tuhosti tlumičů KONI u serie 26 a 30

 

 • Sundejte plastový kryt pístnice tlumiče
 • Aretační kuličku (Adjusment button) zatlačte s citem dovnitř tělesa tlumiče (obr. 1)
 • Následně při otáčení pístnicí tlumiče ucítíte jednotlivé polohy (serie 26 má 2 polohy , serie 30 má 3 polohy ) pro nastavení tuhosti (obr. 4). Aretační kulička musí být při nastavování tlumiče pořád zajištěna v těle tlumiče (obr. 2). Jakmile ucítíte odpor , nacházíte se v krajní poloze pro nastavení tuhosti tlumiče - nepokračujte dál !
 • Pokud se tlumič nachází ve Vámi zvolené poloze , uvolněte aretační kuličku.

 

Nastavení tuhosti tlumičů KONI serie 76 , 80 , 82 , 84 , 86 , 87 , 88 , 90 , 92 , 8040 a 8240 

 

 • Proveďte úplné stlačení pístnice tlumiče na dno tlumiče , následně jemným pootočením ( protisměru hodinových ručiček ) najdete aretační polohu.

​          Pozn. Některé serie tlumičů jsou vybaveny gumovým dorazem schovaným pod plastovým krytem , ten je nejprve potřeba odstranit , jinak nedojde k uplnému stlačení pístnice tlumiče - a poté kryt zpět namontovat po nastavení tuhosti.

 • Nastavení tuhosti se provádí pootáčením pístnice tlumiče , ve směru hodinových ručiček se tuhost zvětšuje - následné ubraní tuhosti se provádí protisměru hodinových ručiček. Celkový rozsah je 5 a půl otáčky . V průběhu nastavování je nutné pístnici držet neustále ve stlačeném stavu v aretační poloze! 
 • Pokud máte tlumič nastaven , proveďte uvolněni pístnice z aretační polohy. Následné pootáčení pístnice tlumiče nemá další vliv na tuhost tlumiče.